Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan Nhà nước) có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trong tỉnh.  Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội  Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội  Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 
      DANH MỤC
       HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
  Lượt truy cập: 547773
  Đang online: 8
Phòng Công nghệ thông tin
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Quyền lợi khi tham gia BHYT

I. Phạm vi được hưởng BHYT

     1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

     2. Vận chuyển người bệnh (trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật) từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với các đối tượng sau: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Cựu chiến binh; Trẻ em dưới 6 tuổi;  Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ.

      Trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở KCB thì quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/ km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở KCB và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên.

     3. Điều trị lác mắt, cận thị và tật khúc xạ của mắt đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

     4. Khám chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

 II. Quyền lợi khi tham gia BHYT:

     1. Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện và tương đương (trừ các đối tượng được ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế) thuận lợi gần nơi công tác hoặc nơi cư trú, được đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý.

     2. Khi KCB đúng quy định (đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT, trường hợp cấp cứu hoặc được chuyển tuyến) được hưởng như sau:

a)     100% chi phí KCB đối với các đối tượng:

- Hưởng 100% đối với các đối tượng quy định tại các  khoản 3, 4, 7, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định 146;

- Hưởng 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Trường hợp chi phí cho 01 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở và KCB tại cơ sở KCB tuyến xã;

- Chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp KCB không đúng tuyến).

b) 95% chi phí KCB đối với các đối tượng:

 Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Thân nhân của người có công với cách mạng (trừ các đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

b)    80% chi phí KCB đối với các đối tượng còn lại

     3. Người tham gia BHYT đi KCB không đúng nơi cơ sở đăng ký KCB ban đầu hoặc không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật (không có giấy chuyển tuyến) (trừ trường hợp cấp cứu)  nhưng có xuất trình thẻ BHYT được thanh toán theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi quy định tại khoản 2 Mục IV, theo tỷ lệ sau:

          a) 100% chi phí KCB tại cơ sở KCB tuyến huyện từ ngày 01/01/2016.

b) 60% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh. Từ ngày 01/01/2021 điều trị nội trú tại cơ sở y tế  tuyến tỉnh hưởng 100%.

c) 40% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở KCB tuyến trung ương. 

III. Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT tại cơ quan BHXH trong các trường hợp sau:

 KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT; KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT nhưng người bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục; Chi phí cùng chi trả trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) của các đợt đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở KCB. Người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ (gồm: giấy ra viện, thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ có ảnh, các chứng từ hợp lệ như: hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan) đến cơ quan BHXH để thanh toán.

     * Mức thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT khi KCB tại các cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 2 Mục IV nhưng tối đa không vượt quá mức quy định sau:

Loại hình Khám bệnh, chữa bệnh

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh (đồng)

1. Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

0,15 x Mức lương cơ sở

 

 

2. Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

0,5 x Mức lương cơ sở

Cơ sở y tế  tuyến tỉnh và tương đương

1 x Mức lương cơ sở

Cơ sở tuyến trung ương và tương đương

2,5 x Mức lương cơ sở

    * Mức thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT khi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT nhưng người bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 2 Mục IV nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với KCB nội trú.

      * Chi phí cùng chi trả của những đợt KCB đúng tuyến trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở KCB: Thanh toán chi phí thực tế vượt quá 6 tháng lương cơ sở, đồng thời cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm đó cho người bệnh. 

 

            TÌM KIẾM

      
  Đăng nhập ADMIN
     Tên đăng nhập:
     Mật Khẩu:
HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ CH.SÁCH
Hỏi :
Xin cho em hỏi, em là sinh viên mới ra trường và làm việc tại trại nuôi tôm của 1 công ty, nhưng theo em biết kỹ thuật ao như em, Cty không có chế độ BHXH. Vậy em có thể tham gia BHXH mà không cần thông qua CTY không? Nếu được thì cách thức tham gia như thế nào ạ ?
  Trả lời
Hỏi :
Người lao động tại DNNN đã cổ phần hoá muốn đóng BHXH,BHYT theo thang bảng lương nhà nước có được không? Cần phải đáp ứng điều kiện gì?
  Trả lời
Hỏi :
Quyền lợi, khi tham gia BH thất nghiệp ?
  Trả lời
Hỏi :
Những đối tượng nào sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
  Trả lời
Hỏi :
Điều kiện hưởng lương hưu được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Chế độ trợ cấp mai táng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Việc trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội có vai trò như thế nào đối với người lao động và xã hội?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội là gì? bảo hiểm xã hội có từ khi nào?
  Trả lời
          QUẢNG CÁO

Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
           LIÊN KẾT
 
Cổng thông tin điện tử chính phủ
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Hệ thống văn bản pháp quy Bộ tài chính
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
 
Tạp chí BHXH Việt Nam
 
Tin nhanh Việt Nam
 
Báo tuổi trẻ
 
Báo thanh niên
 
Báo Lao động
 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
 
Y Khoa
 
Sức Khỏe và Đời sống
 
Về đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu

 

 

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

  Địa chỉ: Số 245 - Nguyễn Trung Trực - Phường 2 - TP. Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng  

  Điện thoại: 0299.3622191 (phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính)

  FAX:  0299.3822353 (Văn phòng)                                                                          

  Email: bhxhst@vnn.vn |   Website: http://www.bhxh.soctrang.gov.vn 

 Thiết kế bởi: Phòng Công nghệ Thông tin